تدریس حسابداری آماده به کار حسابداری

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ارشد
محدوده ی کار جمال زاده جنوبي
تلفن ۰۹۳۹۷۳۱۹۷۳۸
سوابق کاری تدریس خصوصی بازار کار حسابداری و نرم افزار در منزل و محل کار
شامل پیاده سازی سیستم حسابداری-حقوق دستمزد-بیمه -مالیات-سندرسی……
سایر مهارتها
تدریس حسابداری آماده به کار حسابداری

پیمایش نوشته