نیروهای اماده به کار در انجام امور خدمات

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار وحيديه
تلفن ۰۹۱۰۴۶۰۴۰۵۸
سوابق کاری نیروهای اماده به کار در انجام امور خدمات شما مشتریان
عزیز کار از شما نظافت وتمیزی منزل را از ما بخواهید.
شرکت ارتا پاکان اطلس.
سایر مهارتها
نیروهای اماده به کار در انجام امور خدمات

پیمایش نوشته