ام دی اف کار ماهر

نام
شهر کرمانشاه
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار كرمانشاه
تلفن ۰۹۳۷۸۱۹۴۱۵۷
سوابق کاری ام دی اف کار ماهر اندازه گیری برش مونتاژ نصب با ابزار نصب آماده همکاری در کارگاه و نصب.
سایر مهارتها
ام دی اف کار ماهر

پیمایش نوشته