جویای کار نیمه وقت با ۲۱ سال سابقه کار

نام
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار حسين اباد
تلفن ۰۹۳۹۹۸۰۳۰۱۹
سوابق کاری ۲۱ سال سابقه کارگری در شرکت ایرانخودرو
اماده همکاری برای هر کاری به غیر از ۲ یا ۳ روز در هفته
لطفا تماس بگیرید و یا پیامک بدهید
باتشکر
سایر مهارتها
جویای کار نیمه وقت با ۲۱ سال سابقه کار

پیمایش نوشته