لیسانس حسابدار آماده به کار

نام
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار بهارستان
تلفن ۰۹۳۵۶۹۷۹۰۹۹
سوابق کاری آماده به کار حسابداری .
حسابدار با ۶ سال سابقه کار آماده به کار در بهارستان هستم
سایر مهارتها
لیسانس حسابدار آماده به کار

پیمایش نوشته