جویای کار مشاوراملاک

نام
شهر همدان
مدرک تحصیلی همدان
محدوده ی کار كارداني
تلفن ۰۹۹۱۶۳۵۲۸۰۳
سوابق کاری دارای مدرک متصدی املاک و فعال درزمینه املاک. آماده همکاری با آژانس های فعال سطح شهر
سایر مهارتها
جویای کار مشاوراملاک

پیمایش نوشته