راننده پایه سه هستم اماده به کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار اسلامشهر
تلفن ۰۹۱۹۲۲۶۸۵۶۲
سوابق کاری سن ۴۰سال …………
سایر مهارتها
راننده پایه سه هستم اماده به کار

پیمایش نوشته