جویای کار رانندگی هستم

نام
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار اصفهان
تلفن ۰۹۱۳۱۹۴۰۹۳۵
سوابق کاری آقا آماده بکار برای سرویس یا راننده شخصی یا همکاری با شرکتها واورگانهای دولتی هستم چهل سال سن دارم و نیاز مبرم ب کار
سایر مهارتها
جویای کار رانندگی هستم

پیمایش نوشته