انجام پروژه های معماری وصنعتی مکس – ویری با رندر حرفه ای

نام گروه مکس اینفیتنتی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
حقوق درخواستی
تلفن ۰۹۳۵۵۰۲۸۴۵۸
سوابق کاری
سایر مهارتها نما دکوراسیون کابینت اشپزخانه مدل سازی لوازم صنعتی
انجام پروژه های معماری وصنعتی مکس – ویری با رندر حرفه ای

پیمایش نوشته