جوشکار اماده به کار با وسایل

نام
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار اصفهان
تلفن ۰۹۱۳۵۴۸۵۱۰۵
سوابق کاری جویای جوشکاری شیروانی وپی وی سی
سایر مهارتها
جوشکار اماده به کار با وسایل

پیمایش نوشته