جویای کار ۳۰ساله متاهل

نام
شهر ارومیه
مدرک تحصیلی كارشناسي ارشد
محدوده ی کار اروميه
تلفن ۰۹۳۷۳۱۱۰۲۱۲
سوابق کاری ارشد مدیریت دارم
سابقه فروش دارم مدیریت تولید وفروش
سابقه تدریس و آموزش علوم انسانی وپایه
آماده همکاری در حوزه های آموزشی مالی دفتری فروش
سایر مهارتها
جویای کار ۳۰ساله متاهل

پیمایش نوشته