فنی کار حرفه ای سابقه کار در قطر ـ عراق ـ عسلویه

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۳۳۲۰۲۰۵۹
سوابق کاری نیازمند کار جوشکاری ـ نصاب ـ مونتاژ کاری ـ بنایی ـ و هر کار فنی که باشه آماده ام مرد کارم . یا حق
سایر مهارتها
فنی کار حرفه ای سابقه کار در قطر ـ عراق ـ عسلویه

پیمایش نوشته