کارشناس ارشد MBA- مدیریت بازار و فروش

نام سام صدیقی
شهر تهران
مدرک تحصیلی کارشناس تحقیقات بازار-مدیر فروش
محدوده ی کار تهران
حقوق درخواستی
تلفن ۰۹۱۲۲۹۵۶۴۶۲
سوابق کاری
سایر مهارتها آشنا با مفاهیم بازاریابی و فروش(به ویژه بازاریابی تحت وب ،اینترنتی،ایمیلی)
انجام مطالعات تحقیقات بازار (تحقیق و توسعه R
کارشناس ارشد MBA- مدیریت بازار و فروش

پیمایش نوشته