راننده با ماشین خاور مسقف جویای کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار پاكدشت
تلفن ۰۹۱۰۲۲۳۱۴۸۹
سوابق کاری راننده هستم دارای خاور مسقف چادری آماده همکاری با شرکت هاو کارخانه ها و باربری ها با کمترین قیمت
سایر مهارتها
راننده با ماشین خاور مسقف جویای کار

پیمایش نوشته