راننده و پژو ۴۰۵ اماده کار هستم

نام
شهر اهواز
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار اهواز
تلفن ۰۹۱۶۳۲۰۶۳۴۵
سوابق کاری سلام
حدود ۱۰ سال که راننده ام
ماشین ۴۰۵ مدل ۹۳ تمیز
اماده به کار
سایر مهارتها
راننده و پژو ۴۰۵ اماده کار هستم

پیمایش نوشته