نیازمند کار آرماتور وقالبندی

نام
شهر کرمانشاه
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار كرمانشاه
تلفن ۰۹۳۶۹۶۲۹۹۱۹
سوابق کاری باپانزده سال سابقه کاری در جنوب وتهران و مشهد آماده کار میباشم انجام کلیه کارهای قاب و آرماتور و نقشه خوانی بصورت روز مزد میباشم شماره تماس ۰۹۳۶۹۶۲۹۹۱۹
سایر مهارتها
نیازمند کار آرماتور وقالبندی

پیمایش نوشته