راننده پایه یک با مدارک کامل جویای کار

نام
شهر همدان
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار همدان
تلفن ۰۹۱۸۹۱۴۱۲۴۵
سوابق کاری راننده پایه یک با مدارک کامل با ۱۰سال سابقه کار
۳۳ساله متاهل
آماده همکاری کسی خواست در خدمتم
سایر مهارتها
راننده پایه یک با مدارک کامل جویای کار

پیمایش نوشته