جویای کار کارشناسی ارشد روانشناس بالینی

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ارشد
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۴۹۴۲۸۳۸
سوابق کاری اینجانب کارشناس ارشد روانشناسی بالینی اماده همکاری با دانشگاهها ، درمانگاه، بیمارستان، خدمات مشاوره،فرهنگسرا و …
سایر مهارتها
جویای کار کارشناسی ارشد روانشناس بالینی

پیمایش نوشته