جویای کار هستم

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار کار جوشکاری و تراشکاری با جای خواب باشه بچه تهران هستم و اماده کار در استان کرمان و شهر یزد
تلفن ۰۹۲۱۵۴۷۹۷۷۳
سوابق کاری کار جوشکاری و تراشکاری با جای خواب باشه بچه تهران هستم و اماده کار در استان کرمان و شهر یزد هستم
سایر مهارتها
جویای کار هستم

پیمایش نوشته