منبت کار با ٣٠ سال سابقه کار

نام عباس ایروانی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
حقوق درخواستی
تلفن ٠٩١٩٧١١٩٩١٧
سوابق کاری اینجانب منبت کار هستم که ٣٠ سال سابقه کار دارم و آمادگى پذیرش کارهاى خام و نمونه کارى شما از روى عکس و یا نمونه را دارم و نیز منبت کارهاى ماشین شده
سایر مهارتها
منبت کار با ٣٠ سال سابقه کار

پیمایش نوشته