نجاری اماده به کار

نام
شهر کرج
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار انديشه
تلفن ۰۹۲۱۰۳۵۲۵۱۳
سوابق کاری کارگاه نجاری واقع در مارلیک کرج با کلیه ابزار آماده همکاری و سفارش کلی و سری کاری و عقد قرار داد کار و سفارش از شما ساخت از ما با بهترین کیفیت و ۲۰سال سابقه کار در مبل صندلی کنسول ویترین و ….
سایر مهارتها
نجاری اماده به کار

پیمایش نوشته