رزمی کارهستم.جویای کار نگهبانی وغیره

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۹۳۲۸۰۸۵۶
سوابق کاری جویای کار نگهبانی
اماده خدمت درهرنقطه ای ازتهران.خانواده جانباز
سایر مهارتها
رزمی کارهستم.جویای کار نگهبانی وغیره

پیمایش نوشته