برق کار ساختمان هستم .نیازمند کار شیف صبح کامل

نام
شهر بوشهر
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار عسلويه
تلفن ۰۹۱۶۲۷۱۷۹۶۴
سوابق کاری عصرهای یکشنبه سه شنبه پنج شنبع نیستم.بقیه روزاها در خدمتم اماده همکاری با همکاران عزیز هستم
سایر مهارتها
برق کار ساختمان هستم .نیازمند کار شیف صبح کامل

پیمایش نوشته