جویای کار متاهل وساکن کیش میباشم

نام
شهر بندرعباس
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار كيش
تلفن ۰۹۲۱۱۳۹۱۹۹۷
سوابق کاری آشپز ماهر با ۲۵ سال سابقه کاری رستوران وهتل آماده همکاری میباشم
سایر مهارتها
جویای کار متاهل وساکن کیش میباشم

پیمایش نوشته