راننده پایه ۱جویای کار در کشورهای همسایه

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار يافت اباد
تلفن ۰۹۱۹۶۸۰۴۸۷۷
سوابق کاری باسلام
راننده پایه یک هستم
۳۲ ساله
مجرد
دیپلم
کاری و متعهد
اهل هیچ دود و دمی هم نیستم
سابقه کار در اسکله شهید رجایی
آماده همکاری در کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس و اربیل و سلیمانیه
ممنون اگر موردی بود اطلاع دهید
سایر مهارتها
راننده پایه ۱جویای کار در کشورهای همسایه

پیمایش نوشته