جویای کار رانندگی با تیبا ۹۲

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار پاكدشت
تلفن ۰۹۳۶۹۱۶۶۰۲۷
سوابق کاری جوان ۳۲ ساله متاهل آماده به خدمت
سایر مهارتها
جویای کار رانندگی با تیبا ۹۲

پیمایش نوشته