جویای کار با وانت پراید مسقف

نام
شهر مشهد
مدرک تحصیلی كارداني
محدوده ی کار مشهد
تلفن ۰۹۰۳۵۸۱۶۶۲۵
سوابق کاری داری پراید وانت مسقف آماده همکاری با ارگانها وشرکتها
سایر مهارتها
جویای کار با وانت پراید مسقف

پیمایش نوشته