جویای کار راننده شخصی . نگهبانی.تولیدی

نام
شهر رشت
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار بلوار گيلان
تلفن ۰۹۲۱۱۱۴۷۲۸۹
سوابق کاری جوان ۲۲ساله دارای تمامی مدارک برای کار
انواع گواهی نامه ها
متعهد و مومن
دارای خودرو پژو نوک مدادی تیوفایومدل۹۷
اماده ب کارم و ظاهری اراسته و متناسب با شراطی کار
فیزیک بدنی عالی
سایر مهارتها
جویای کار راننده شخصی . نگهبانی.تولیدی

پیمایش نوشته