کار در دفتر هواپیمایی

نام
شهر قم
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار قم
تلفن ۰۹۹۱۹۱۳۶۰۵۱
سوابق کاری جوانی هستم ۱۹ساله و اماده کاردردفترهواپیمایی هستم وبعدازظهرها وقتم خالیه
سایر مهارتها
کار در دفتر هواپیمایی

پیمایش نوشته