نیازمند کار با حقوق مناسب نیمه وقت دیپلم کامپیوتر

نام
شهر اهواز
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار دزفول
تلفن ۰۹۰۵۹۴۴۹۰۷۲
سوابق کاری آماده همکاری با شرکت ها
سایر مهارتها
نیازمند کار با حقوق مناسب نیمه وقت دیپلم کامپیوتر

پیمایش نوشته