جویای کار با وانت پیکان مسقف

نام
شهر همدان
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار ملاير
تلفن ۰۹۱۸۹۵۳۲۰۹۱
سوابق کاری آماده همکاری با شرکتها و سازمانهای دولتی
سایر مهارتها
جویای کار با وانت پیکان مسقف

پیمایش نوشته