راننده پایه یک اتوبوس

نام محموددشتی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
حقوق درخواستی
تلفن ۰۹۱۹۴۸۹۳۶۱۱
سوابق کاری راننده پایه یک کارت هوشمند مسافری با دفترچه ثبت ساعت اماده همکاری ۰۹۱۹۴۸۹۳۶۱۱
سایر مهارتها
راننده پایه یک اتوبوس

پیمایش نوشته