آرایشگرباتجربه کلاسیک کار

نام
شهر کرج
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار البرز
تلفن ۰۹۳۵۶۰۲۵۲۶۳
سوابق کاری آرایشگرشمالی کلاسیک کارباتجربه آماده همکاری درغرب تهران واستان البرز
سایر مهارتها
آرایشگرباتجربه کلاسیک کار

پیمایش نوشته