کارگر ساده اماده به کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۹۰۷۸۶۴۰۳۸
سوابق کاری جوان ۲۳ ساله نیازمند به کار فوری
سایر مهارتها
کارگر ساده اماده به کار

پیمایش نوشته