راننده بیل هستم آماده بکار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار كهريزك
تلفن ۰۹۱۴۸۵۱۴۶۲۹
سوابق کاری راننده بیل مکانیک زنجیری ویژه دار چنگ هستم
آماده همکاری از سال ۹۸
فقط برای سازمانها وشرکتها کار میکنم
با شخصی نیستم شخصی زنگ نزنه الکی وقت مارو نگیره

(((قابل توجه بعضیا)))بیل مکانیک برای فروش یا اجاره سراغ نداریم مابیل فروش نیستیم لطفا از این بابت تماس نگیرید خواهشا.
درصورت عدم پاسخگویی یادر دسترس نبودن پیام بزنید

سایر مهارتها
راننده بیل هستم آماده بکار

پیمایش نوشته