متقاضی کار در طراحی داخلی و اجرا

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۵۸۱۷۱۲۵۴
سوابق کاری طراح و اجرا کننده تمام کارهایی ساختمانی از قبیل کارهای چوبی و mdf, دکوراسیون داخلی آماده همکاری هستم. شماره تماسم ۰۹۱۲۶۴۵۱۰۱۷
سایر مهارتها
متقاضی کار در طراحی داخلی و اجرا

پیمایش نوشته