استخدام

نام مهرداد داود
شهر تهران
مدرک تحصیلی فوق دیپلم IT
محدوده ی کار تهران
حقوق درخواستی
تلفن ۰۹۳۶۱۴۲۴۹۷۶
سوابق کاری صابقه ۲ سال کار شرکت فنی مهندسی
سایر مهارتها کامپیوتر
استخدام

پیمایش نوشته