اپلاسیون کار هستم

نام
شهر قم
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار صفائيه
تلفن ۰۹۹۰۲۱۲۶۲۲۸
سوابق کاری آماده همکاری با سالن های زیبایی
سایر مهارتها
اپلاسیون کار هستم

پیمایش نوشته