پرستار آماده به کار باتجربه

نام
شهر اراک
مدرک تحصیلی كارداني
محدوده ی کار مركزي
تلفن ۰۹۳۳۹۲۱۱۹۷۶
سوابق کاری ۱٫حمام بردن هر نوع بیمار در هر سنی
۲٫حمام بردن فردی که سوختگی دارد در هر سنی
۳٫پوشاک ، ایزی لایف در منزل یا بیمارستان برای هر نوع بیماری
۴٫نگهداری هر نوع بیماری در بیمارستان یا خانه که شامل: سوختگی
سرطانی
دیوانه
اعصاب و روان
عقب مانده ذهنی
آلزایمری
سکته مغزی
سکته قلبی
فلج
پارکیسون
ام اس
تصادفی
وهرنوع بیماری دیگه داشته باشد
۴٫کمک به بردن بیمار به مطبلازم به ذکر است شما باید کارتان را به یک فرد با تجربه بسپارید

من با افتخار یک سال ونیم تجربه دارم

سایر مهارتها
پرستار آماده به کار باتجربه

پیمایش نوشته