اماده به کار

نام شادی محمد حسن
شهر تهران
مدرک تحصیلی لیسانس شیمی محض
محدوده ی کار تهران
حقوق درخواستی
تلفن ۰۹۳۷۷۹۳۶۵۰۱
سوابق کاری کارمند اداری در انتشارات آل یاسین به مدت یک سال
سایر مهارتها شنایی با office تایپ سریع فارسی
آشنایی با دستگاه کروماتوگرافی گاز و مایع
آشنایی با اینترنت
مهارت در انجام کارهای گروهی و مدیریت گروه
فن بیان قوی
اماده به کار

پیمایش نوشته