راننده آماده به کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی كارداني
محدوده ی کار تهران پارس
تلفن ۰۹۱۲۳۱۱۶۳۴۱
سوابق کاری آماده همکاری با شرکت های خصوصی و دولتی می باشم. بازنشسته همراه خودرو
سایر مهارتها
راننده آماده به کار

پیمایش نوشته