جویای کار بیل مکانیکی

نام
شهر اراک
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار اراك
تلفن ۰۹۱۴۹۷۵۵۸۵۰
سوابق کاری بیل تمیز و آماده کار
سایر مهارتها
جویای کار بیل مکانیکی

پیمایش نوشته