کارگر ساده جویای کار هستم

نام
شهر اراک
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار اهواز
تلفن ۰۹۱۶۹۲۰۵۰۰۱
سوابق کاری جویای کار هستم آماده همکاری با شرکت‌ها هستم
سایر مهارتها
کارگر ساده جویای کار هستم

پیمایش نوشته