جویای کار پاره وقت حسابداری

نام
شهر مشهد
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار مشهد
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۴۲۹۰
سوابق کاری آماده همکاری امورات مالی با ۵ سال سابقه کاری از ۵ الی ۱۰ با کمترین قیمت
سایر مهارتها
جویای کار پاره وقت حسابداری

پیمایش نوشته