راننده باتجربه اماده به کار

نام
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار ملك شهر
تلفن ۰۹۰۱۰۲۹۴۹۶۶
سوابق کاری با بیش از ده سال سابقه «پژو» درون شهری و بیرون شهری
سایر مهارتها
راننده باتجربه اماده به کار

پیمایش نوشته