راننده پایه دو قدیمی متاُهل با۲۷سال سابفه کار

نام
شهر یزد
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار يزد
تلفن ۰۹۱۳۸۵۸۱۸۶۵
سوابق کاری راننده پایه دوباتیبا ۹۷ آماده سرویس دهی کارخانجات وادارات میباشم
سایر مهارتها
راننده پایه دو قدیمی متاُهل با۲۷سال سابفه کار

پیمایش نوشته