آقاجویای کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار تهران پارس
تلفن ۰۹۱۰۲۲۱۷۲۹۲
سوابق کاری ۳۱ساله آقا با فن بیان وتجربه درفروشندگی لباس وآرایشگری برای همکاری درشرکتهای خصوصی ومناسب آماده به کارمیباشم مسعودنجف
سایر مهارتها
آقاجویای کار

پیمایش نوشته