کارشناسی حقوق اماده کار

نام
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار اصفهان
تلفن ۰۹۳۵۰۶۶۵۸۰۰
سوابق کاری کارشناسی حقوق دارم کارت پایان خدمتت دارم و اماده کار
سایر مهارتها
کارشناسی حقوق اماده کار

پیمایش نوشته