آرایشگر نیمه ماهر دنباله کار با حقوق ثابت

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی كارداني
محدوده ی کار شهرك ازادي
تلفن ۰۹۹۰۳۶۰۰۹۳۸
سوابق کاری بند رنگ شنیون گریم ابرو دوره دیده آماده همکاری با سالن هایه پر مشتری
سایر مهارتها
آرایشگر نیمه ماهر دنباله کار با حقوق ثابت

پیمایش نوشته