مدیرمالی و رییس حسابداری آماده به کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار پيروزي
تلفن
سوابق کاری مدیر مالی، رییس حسابداری وانجام کلیه امور مالی و حسابداری شرکت شما توسط حسابرس دارای گرید از سازمان حسابرسی و سابقه حسابداری بصورت پاره وقت، نیمه وقت و تمام وقت.
سایر مهارتها
مدیرمالی و رییس حسابداری آماده به کار

پیمایش نوشته